bomen 960-200

Toepassingen voor de uitvaart

"Standaard op maat"

Disclaimer

1.  In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  •     de eigenaar: de eigenaar van de website;
  •     gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  •     u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  •     de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke     onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons.

Contact Details

Brain Ware BV

Const. Huygenslaan 15

3705 SN  Zeist

Tel 030-6993268

Recente tweet

This account (BrainWareBV) does not exist, is not public or doesn't have any tweets yet. Please make sure you spelled the username correct and that your account is set to public.

Volg ons op

twitterfacebook